Mental träning


Mental träning var populär på 70-talet bland idrottare men idag används mental träning inom olika områden på individnivå och bland företag. Eftersom våra tankar, känslor, inre bilder och attityder påverkar oss och styr vårt sätt att vara, hur vi mår och fungerar, så kan vi påverka vår egen hälsa och välmående genom mental träning.
Mental träning är en systematiskt utarbetad, långsiktig och vetenskaplig träning av mentala processer.

Grunden ligger i att lära oss att få ner vår grundspänning genom avslappning- och andningsövningar. Då ger vi oss själva förutsättningar att bättre klara av utmaningar som vi hela tiden utsätts för. Därefter kan vi jobba mera målmedvetet med livsfaktorer såsom SMAK-faktorerna. Självbilden/Självkänslan/Självförtroende, Mål och Motivation, Attityd, Koncentration, Kontroll och känslor.

Alla dessa livsfaktorer är grunden för att må bra, fungera och prestera på ett bra sätt.

Med mental träning kan du bland annat uppnå:

  • Bättre självkänsla, självförtroende och självkännedom
  • Förbättrad hälsa, både fysisk och psykisk
  • Ökad prestations-, arbets- och studieförmåga
  • Ökad livsglädje, energi och ork
  • Ökad medvetenhet över dina känslor
  • Mer positiv attityd och inställning till livet och tillvaron
  • Bättre sömnkvalité

Är du intresserad av personlig utveckling eller din personals välmående, ta då kontakt.

Jag erbjuder mental träning åt privat personer och företag.

WIN_20140704_230737